Korrekturlæsning handler om at fjerne fejl i tekster. Typisk retter og forbedrer korrektøren forhold som

Det er en fordel, hvis din korrekturlæser både laver 1. og 2. korrektur. Ved 2. korrektur finder man typisk ikke ret meget, men det giver alligevel mulighed for at finde de sidste fejl og få dem redigeret væk.

Kan Word hjælpe?

Microsoft Office-programmet Word kan understrege mange stavejl, men programmet ser langt fra alle. Fx har Word meget svært ved at finde orddelingsfejl og kommateringsfejl. Det er også stort set umuligt for Word at se semantiske fejl såsom dobbeltkonfekt og andre former for redundans.

Læserens oplevelse

Nogle læsere lægger ikke mærke til fejl, men læser bare videre. Andre læsere oplever fejlene som meget forstyrrende for læsningen. Desuden kan fejl give anledning til misforståelser.